Προφίλ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η λειτουργία της Εταιρίας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ για σχεδόν τριάντα χρόνια είναι , συνυφασμένη με την εντυπωσιακή εξέλιξη του κλάδου της θέρμανσης και μεταφράζεται σε πολύτιμη εμπειρία προς τους συνεργάτες της. Ως εκ τούτου , σήμερα η Εταιρία , με καθετοποιημένη παραγωγή προϊόντων λεβητοστασίου προσφέρει στους πελάτες της ευελιξία , τεχνογνωσία και σταθερό προσανατολισμό στις ανάγκες τους , με πρακτικές που την εδραιώνουν στην εγχώρια αγορά .


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με καθημερινό στόχο στην παροχή υψηλά ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών , η Εταιρία έχει σκοπό την υποστήριξη , την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της συνολικής εμπορικής προσφοράς στον πελάτη.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών η Εταιρία μας εφαρμόζει πολιτική εκπτώσεων στο πλαίσιο της σημερινής λογικής και των συναλλακτικών ηθών του κλάδου . Πολιτική η οποία συνοδεύεται από αυστηρή επιλογή των πελατών και συστηματική παρακολούθηση των εκπτώσεων με επιδίωξη την ελαχιστοποίηση του εμπορικού κινδύνου.