ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ

ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
ΚΩΔΙΚΟΣ   ΦΛΑΤΖΑ   ΣΠΕΙΡΩΜΑ   ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ    
          

 

                      
ΑAP1   DN50   2''   8m3/h     
                  
ΑAP2   DN65   2 1⁄2 ''   12m3/h    
                  
ΑAP3   DN80   3''   18m3/h    
                  
ΑAP4   DN100   4''   30m3/h    
                    
ΑAP5   DN125       50m3/h    
                    
ΑAP6   DN150       75m3/h    
                     

 

Κατάλληλο σε εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος θέρμανσης-ψύξης.Μηδενική πτώση πίεσης σε χρόνο λόγω του ειδικού σχεδιασμού του.
Για τη μέγιστη απόδοση η τοποθέτηση να γίνεται όσο πιο κοντά στο λέβητα ή στο Chiller.


 

ø/DN   k1   k2
          

 

             
2   1,60 x 10-6   729
          
2 1⁄2 ''   5,95 x 10-7   1296
          
3''   1,99 x 10-7   2238
          
4''   4,67 x 10-8   4627
            
5''   2,11 x 10-8   6877
            
6''   8,69 x 10-9   10730
             

 


ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΦΛΑΤΖΑ   ΣΠΕΙΡΩΜΑ   ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ m3/h
          

 

             
DN 50   2''   8
          
DN 65   2/2''   12
          
DN 80   3''   18
          
DN 100   4''   30
            
DN 125       50
            
DN 150       75
             

 

Δp = k1 x Q2/Q = k2 x √Δp
Δp = Διαφορά Πίεσης σε Μονάδες dapa (1 dapa = 0.00001MPa)
Q = Μέτρηση Ροής σε Μονάδες kg/h

 

Ποσότητα: