ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΛΑΣΠΗΣ - ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΛΑΣΠΗΣ - ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
ΚΩΔΙΚΟΣ   AΞΟΝΑΣ   ΠΑΡΟΧΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ
10 BAR max
110o C max
  ΒΑΝΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ       ΠΑΡΟΧΗ
max m3/h
                     

 

                          
HSB1   3''   4 οπές 1''   3/4''     3/4''   2
                                
HSB2   4''   4 οπές 11⁄4''   3/4''   3/4''   3.5
                      
HSB3   5''   4 οπές 11⁄2''   3/4''   3/4''   5
                      
HSB4   6''   4 οπές 2''   3/4''   3/4''   8
                        
HSB5   6''   4 οπές 21⁄2''   1''   1''   12
                        
HSB6   8''   4 οπές 3''   1''   11⁄4''   18
                         
HSB7   10''   4 οπές 4''   1''   11⁄4''   30

 

Υδραυλική εξισορρόπηση δικτύου.
Μόνιμη απομάκρυνση μικροφυσαλίδων αέρα.
Εγκλωβισμός λάσπης και μικροσωματιδίων δικτύου.
Ανοδική προστασία.
Αποχέτευση βρωμιάς και λάσπης.
Αναλογικότητα λίτρων νερού στον κορμό του διαχωριστή (αποθήκη νερού)

Ποσότητα: