ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Ο Φ Ε Λ Η - Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α

• Επιτυγχάνει δηµιουργία υδραυλικής εξισορρόπησης και διατήρηση σταθερών παροχών τροφοδοσίας διαφορετικών πηγών και κλάδων.

• Επιτυγχάνει καλύτερη ογκοµετρική ροή νερού στο κύκλωµα µε θερµοκρασιακή σταθερότητα.

• Παρέχει την δυνατότητα ύπαρξης κυκλώµατος παραγωγής σταθερού φορτίου, καθώς και κυκλώµατος διανοµής µεταβλητού φορτίου.

• Λειτουργεί ως απαερωτής και ταυτόχρονα ως φίλτρο συγκράτησης σωµατιδίων & λάσπης λόγω του σχεδιασµού της εσωτερικής ανοξείδωτης πλέξης όπου δηµιουργεί κυκλώνα.

• Παρέχει την επιλογή παραλληλισµού περισσότερων απο µία πηγών ενέργειας. (λέβητας-αντλία θερµότητας κλπ) 

• Μειώνει το λειτουργικό κόστος καθώς και το κόστος εξοπλισµού.

• Επιτυγχάνει βέλτιστη λειτουργία µε χαµηλό κόστος κτήσης.

• Αυξάνει την ποσότητα νερού και σε συνδυασµό µε κατάλληλες ρυθµίσεις (π.χ του κυκλοφορητή) εξασφαλίζει χαµηλή θερµοκρασία επιστροφής του νερού αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα της εγκατάστασης

Ποσότητα: