ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΛΑΣΠΗΣ - ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΛΑΣΠΗΣ - ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
ΚΩΔΙΚΟΣ   ΕΞΟΔΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΙ 1''
  ΕΞΟΔΟΣ
ΛΕΒΗΤΑ
  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΤΕΥΟΝΤΟΣ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
​ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
  ΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ
   ΜΗΚΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗ
          

 

                              
HSC1   2+1   11⁄4''   2m3 /h    5m3 /h   έως 30Kw   78cm
                          
HSC2   2+2+1   11⁄4''   2m3 /h   5m3 /h​   έως 30Kw   78cm
                          
HSC3   3+1   11⁄4''   2.5m3 /h   6m3 /h​   έως 40Kw   108cm
                          
HSC4   3+2+1   11⁄4'''   2.5m3 /h   6m3 /h​​   έως 40Kw   108cm
                            
HSC5   4+1   11⁄4''   3m3 /h   7m3 /h​​   έως 50Kw   138cm
                            
HSC6   4+2+1   11⁄4''   3m3 /h   7m3 /h​​​   έως 50Kw   138cm
                             Ο υδραυλικός διαχωριστής πολλαπλών διαδρομών συνδυάζει τις λειτουργίες ενός διαχωριστή και ενός συλλέκτη διανομής.
Χρησιμοποιείται σε συστήματα θέρμανσης - ψύξης και επιτρέπει τη συνδεσμολογία ανεξάρτητων ζωνών, όταν υπάρχει μόνο ένας λέβητας.
Είναι ιδανικός για λεβητοστάσια με περιορισμένο χώρο λόγω των μικρών διαστάσεων του.
Λειτουργεί άψογα σε επιτοίχιους λέβητες και αντλίες θερμότητας.
Οι αξονικές αποστάσεις των σωληνών του συλλέκτη είναι 12,5 cm.

Ποσότητα: