ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
ΚΩΔΙΚΟΣ   ΑΞΟΝΑΣ   ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟ
ΛΕΒΗΤΑ
  ΑΝΑΜΟΝΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
    
          

 

                          
C1   21⁄2''   2 οπές 1''   11⁄4''    3⁄4''    
                      
C2   21⁄2''   3 οπές 1''   11⁄4''   3⁄4''    
                     
C3   21⁄2''   4 οπές 1''   11⁄4''   3⁄4''    
                      
C4   21⁄2''   6 οπές 1''   11⁄2''   3⁄4''    
                        
C5   21⁄2''   3 οπές 11⁄4''   11⁄2''   3⁄4''    
                        
C6   21⁄2''   4 οπές 11⁄4''   11⁄2''   3⁄4''    
                         
C7   3''   6 οπές 11⁄4''   2''   2''    


 

Ποσότητα: