ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ FAN COIL

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ FAN COIL
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
ΚΩΔΙΚΟΣ   ΑΞΟΝΑΣ   ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣ
FAN COIL
  ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
  ΑΝΑΜΟΝΗ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΥ
    
          

 

                          
FAN1   21⁄2''   3 οπές 3⁄4''   11⁄4''    1/2" μούφα    
                      
FAN2   21⁄2''   4 οπές 3⁄4''   11⁄4''   1/2" μούφα    
                     
FAN3   21⁄2''   5 οπές 3⁄4''   11⁄4''   1/2" μούφα    
                      
FAN4   21⁄2''   6 οπές 3⁄4''   11⁄2''   1/2" μούφα    
                        
FAN5   21⁄2''   7 οπές 3⁄4''   11⁄2''   1/2" μούφα    
                        
FAN6   21⁄2''   8 οπές 3⁄4''   11⁄2''   1/2" μούφα    
                         
FAN7   3''   10 οπές 3⁄4''   2''   1/2" μούφα    
                     
FAN8   3''   12 οπές 3⁄4''   2''   1/2" μούφα    
                     
FAN9   3''   14 οπές 3⁄4''   2''   1/2" μούφα    


 

Ποσότητα: