ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
ΚΩΔΙΚΟΣ   ΑΞΟΝΑΣ   ΑΝΑΜΟΝΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  ΑΝΑΜΟΝΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
  ΑΝΑΜΟΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΥ (ΜΟΥΦΑ)
    
          

 

                          
GAS1   11⁄2''   3 οπές 1⁄2''   1/2"    3/8" μούφα    
                      
GAS2   11⁄2''   4 οπές 1⁄2''   1/2"'   3/8" μούφα    
                     
GAS3   11⁄2''   6 οπές 1⁄2''   1/2"   3/8" μούφα    
                     


 

Ποσότητα: