ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
ΚΩΔΙΚΟΣ   ΑΞΟΝΑΣ   ΑΝΑΜΟΝΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ
  ΑΝΑΜΟΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ
  ΑΝΑΜΟΝΗ
ΗΛ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
          

 

                      
ELN1   4"   2 x 11⁄2   3 x 1⁄2 " μούφες    11⁄2 " μούφα
                 
Ποσότητα: